Đơn vị cung cấp máy chiếu chính hãng số 1 tại Việt Nam
Blue ocean

Hướng dẫn lắp đặt máy chiếu (treo trần)

 Hướng dẫn treo máy chiếu và kinh nghiệm lắp đặt máy chiếu. Đây là tài liệu hướng dẫn của hãng kết hợp kinh nghiệm lắp đặt máy chiếu.Treo máy chiếu trần có nhiều loại khác nhau:

Hướng dẫn lắp đặt máy chiếu (treo trần)

 Hướng dẫn treo máy chiếu và kinh nghiệm lắp đặt máy chiếu. Đây là tài liệu hướng dẫn của hãng kết hợp kinh nghiệm lắp đặt máy chiếu.Treo máy chiếu trần có nhiều loại khác nhau:


- Treo máy chiếu tường dùng giá treo máy chiếu đa năng.

- Treo máy chiếu tường thạch cao dùng giá treo máy chiếu đa năng hoặc giá treo máy chiếu điện.
Chuẩn bị thiết bị và phụ kiện:
- Thang, Khoan, Tua vít, Búa, Vít bê tông, dây điện, ống ghen chạy dây, thước đo….
- Giá treo máy chiếu đa năng hoặc giá treo điện.
- Dây cáp tín hiệu: Dây VGA, HDMI, Video tùy theo tín hiệu nguồn. Độ dài dây tín hiệu theo khoảng cách chạy dây từ máy chiếu đến nguồn tín hiêu máy tính, laptop, đầu HD, K+, DVD…


Tiến hành:
Bước 1: Xác định khoảng cách treo máy chiếu đến màn chiếu phù hợp để khi treo máy chiếu cố định hình ảnh chiếu đủ màn hình không bị thừa và thiếu. Mỗi máy chiếu có độ zoom nhất định bạn có thể tham khảo tại hãng hoặc dựa vào kinh nghiệm bật thử máy chiếu nên màn hình.


Bước 2:
Khoan định vị giá treo máy chiếu lên trần theo khoảng cách đã được xác định ở bước 1. Chú ý: lắp giá treo máy chiếu lên trần thạch cao bạn phải khoét thạch cao một lỗ đủ để bắt giá treo lên trần bê tông.


Bước 3:
Định vị máy chiếu vào giá treo máy chiếu theo hướng dẫn lắp giá treo vào máy chiếu.
Bước 4:
Lât hình máy chiếu: Bạn vào menu máy chiếu điều chỉnh về chế độ máy chiếu treo trần
Cân chỉnh lại hình ảnh và màu sắc cho máy chiếu về chế độ chuẩn của hãng.


Chúc các bạn thành thông!
Mọi thắc mắc liên hệ
Phòng kỹ thuật – Trung tâm máy chiếu VUGIAJSC 0986 832 877
Web: www.maychieu.vn

 Hướng dẫn lắp đặt máy chiếu (treo trần)

 Hướng dẫn treo máy chiếu và kinh nghiệm lắp đặt máy chiếu. Đây là tài liệu hướng dẫn của hãng kết hợp kinh nghiệm lắp đặt máy chiếu.Treo máy chiếu trần có nhiều loại khác nhau:


- Treo máy chiếu tường dùng giá treo máy chiếu đa năng.

- Treo máy chiếu tường thạch cao dùng giá treo máy chiếu đa năng hoặc giá treo máy chiếu điện.
Chuẩn bị thiết bị và phụ kiện:
- Thang, Khoan, Tua vít, Búa, Vít bê tông, dây điện, ống ghen chạy dây, thước đo….
- Giá treo máy chiếu đa năng hoặc giá treo điện.
- Dây cáp tín hiệu: Dây VGA, HDMI, Video tùy theo tín hiệu nguồn. Độ dài dây tín hiệu theo khoảng cách chạy dây từ máy chiếu đến nguồn tín hiêu máy tính, laptop, đầu HD, K+, DVD…


Tiến hành:
Bước 1: Xác định khoảng cách treo máy chiếu đến màn chiếu phù hợp để khi treo máy chiếu cố định hình ảnh chiếu đủ màn hình không bị thừa và thiếu. Mỗi máy chiếu có độ zoom nhất định bạn có thể tham khảo tại hãng hoặc dựa vào kinh nghiệm bật thử máy chiếu nên màn hình.


Bước 2:
Khoan định vị giá treo máy chiếu lên trần theo khoảng cách đã được xác định ở bước 1. Chú ý: lắp giá treo máy chiếu lên trần thạch cao bạn phải khoét thạch cao một lỗ đủ để bắt giá treo lên trần bê tông.


Bước 3:
Định vị máy chiếu vào giá treo máy chiếu theo hướng dẫn lắp giá treo vào máy chiếu.
Bước 4:
Lât hình máy chiếu: Bạn vào menu máy chiếu điều chỉnh về chế độ máy chiếu treo trần
Cân chỉnh lại hình ảnh và màu sắc cho máy chiếu về chế độ chuẩn của hãng.


Chúc các bạn thành thông!
Mọi thắc mắc liên hệ
Phòng kỹ thuật – Trung tâm máy chiếu VUGIAJSC 0986 832 877
Web: www.maychieu.vn

Các tin khác

Sony
Benq
casio
epson
hitachi
nec
optpma
panasonic